« terug naar vorige pagina

Keurmerk

Een keurmerk                                                                                           
Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA.
Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij
ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd.
Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Na een jaar heeft een auditor
van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten
om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het
keurmerk toegekend.

Het draait om u
Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken
die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u
de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact
heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut.

Patiëntenenquête

U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk.
Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête
in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren.
En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u
meedoen met onze patiëntenenquête? Dit kan via onderstaande QR te scannen.

Normen
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten
huisartsen, maar ook Patiëntenfederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van
patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal.
Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees op deze website: www.npacertificering.nl/patiënt meer over de certificering en de
normen.